Společnost Kámen Hudčice, s.r.o.

získala dotaci z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu: INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU, HUDČICE 74, 262 72 HUDČICE.

Dále pak z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost získala dotaci na projekt za účelem dalšího snížení konečné spotřeby energie. Název projektu:VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI KÁMEN HUDČICE, S.R.O.